Solo Start
Image default
Gezondheid

Wat is een werkplekinstructiekaart?

Veel verschillende fabrieken werken met gevaarlijke stoffen. Door gebruik te maken van een werkplekinstructiekaart, kan je iedere betrokkenen binnen de fabriek informeren over deze gevaarlijke stoffen. Door een werkplekinstructiekaart te gebruiken binnen je bedrijf kan je niet alleen je medewerkers op de hoogte houden, maar ook vrachtwagenchauffeurs die komen laden en lossen. Zo weet iedereen die op de fabriek werkt of bezoekt wat er voor stoffen gebruikt worden en wat ze moeten doen in geval van nood. Het gebruik van gevaarlijke stoffen vereist zorgvuldigheid en voorzichtigheid. De werkplekinstructiekaart geeft je dus alle informatie over deze gevaarlijke stoffen.

Weergave van de informatie

De informatie op werkplekinstructiekaart moet op een eenvoudige en simpele manier weergegeven worden. Er is haast niemand die tijd en zin heeft om hele stukken tekst te lezen vol met moeilijk woorden. De kaart moet dus simpel, maar ook visueel gemaakt worden. Dit kan je doen door tekst en afbeeldingen te gebruiken, zo kan je de boodschap vaak al op een duidelijke en snelle manier over brengen. Door het op deze manier te doen kan je het voor iedereen duidelijk maken wat er op de kaart staat.

Wat staat er nu op zo’ werkplekinstructiekaart?

De volgende items mogen niet ontbreken op de werkplekinstructiekaart: eerste hulp maatregelen, opslag- en afvalverwijderingsmethoden, kenmerken en gevaren van gevaarlijke stoffen en alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften.

https://www.devibfabriek.nl/werkplekinstructiekaart/