Hulp bij uw echtscheiding

      Reacties uitgeschakeld voor Hulp bij uw echtscheiding

Mediator Utrecht

Ben je in een burenconflict beland of heb je zaken te regelen maar kun je hier niet over praten met de tegenpartij ben je woonachtig in Utrecht dan kun je het beste hulp inschakelen vane een mediator in Utrecht. Een mediator is een bemiddellaar tussen verschillende partijen of groepen om zo gezamenlijk in gesprek met elkaar te kunnen komen en de conflicten of onenigheden gezamenlijk te gaan oplossen als dit zonder hulp niet meer mogelijk is. Er kunnen allerlei verschillende redenen zijn waarom partijen niet meer met elkaar kunnen en willen communiceren bijvoorbeeld wanneer rechtstreekse onderhandeling belemmert kunnen worden door gebrek aan vertrouwen, als er sprake is bij escalatie, maar ook kan bemiddeling van toepassing zijn wanneer een partij zo kwaad of beledigd is dat deze weigert om nog langer met de andere partij in gesprek te gaan. Bij al deze verstoorde vormen van communicatie is het handig om een mediator in te schakelen, het doel van deze conflictbemiddeling is dan dat er een oplossing tot stand komt waarin beide partijen zich in kunnen vinden.

Wat is een mediator?

Er is echter wel een verschil tussen een bemiddelaar en een mediator. Een mediator blijft bewust van de inhoudelijke afstand, hij is dus lijdelijk en laat daarmee de conflictpartijen het probleem zelf oplossen. Een bemiddelaar is juist actief en op inhoudsniveau bij de partijen, hij onderzoekt waar de belangen liggen, waar het botst om zo met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen. Oftewel een mediator laat de conflictpartijen het conflict zelf oplossen maar is wel lijdelijk in het proces en een bemiddelaar zoekt zelf naar oplossingen waar de conflictpartijen mee kunnen instemmen of juist tegen kunnen stemmen.

Voor meer info bezoek deze link : http://www.ranadvocatuur.nl/scheidingsmediation/