Solo Start
Image default
Dienstverlening

Het reorganiseren binnen een bedrijf

Soms is het na een aantal jaar noodzakelijk dat er binnen een bedrijf een verandering in de organisatie moet komen. Deze verandering wordt in de volksmond dan ook wel een reorganisatie genoemd. Het grootste doel van deze verandering is toch meestal de kostenbesparing. Deze kosten worden dan vooral bespaard op het punt van het uitbetalen van de lonen aan de werknemers. om deze kosten te besparen wordt er meestal de weg gekozen om personeel te ontslaan. Er wordt dan gekeken naar de ervaring, diploma’s, genoten opleidingen en eventuele certificaten. Vooral in de periode van de financiële crisis hebben bedrijven er voor gekozen om een aanpassing te doen in de organisatie. Vele werkende mensen zijn toen ontslagen en moesten op zoek naar een nieuwe werkplek. Bij veel mensen viel dit rauw op de dak en wisten ze zich geen raad meer hoe ze dit traject moesten aanpakken. Om hen te begeleiden werden er externe bureaus ingeschakeld die het proces van outplacement konden begeleiden. Er werd gekeken welke kwaliteiten de personeelsleden hadden en waar hun passie lag. Op basis daarvan werd er een duidelijk beeld gevormd over de eventuele toekomstige werkplek en banen die in aanraking konden komen. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp. Niet in alle gevallen vinden er ontslagrondes plaats bij een reorganisatie, maar soms verhuizen de bedrijven dan naar een andere locatie, of meerdere locaties worden samengevoegd wat ook wel fuseren genoemd kan worden. Er zijn echter wel een aantal varianten van een reorganisatie. De meest toegepaste is die waar kritisch gekeken wordt naar hoe de meeste kosten bespaard kunnen worden voor het bedrijf. Het personeelsbestand wordt dan ingekrimpt wat als gevolg heeft dat er banen zullen verdwijnen. De andere manier die soms toegepast wordt is dat er lagen binnen de organisatie worden samengevoegd door bijvoorbeeld de functie van supervisor te schappen en een plattere constructie te laten ontstaan. Lees hier meer over het onderwerp reorganisatie. 

Voor meer info bezoek deze link : https://carrierepoort.nl/