Solo Start
Image default
Aanbiedingen

Alles over outplacement

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de personeel of vele weeknemers zonder werk komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Collectief dienstbeëindiging

30 werknemers van een onderneming waar dat kalenderjaar op zijn minst 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10 werknemers van een bedrijf die meer daarop 20 werknemers heeft en minder vervolgens honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

 

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als vele werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10% van de werknemers bij een organisatie waar minimaal 100 en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde leeftijd bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bevat van een voltijdse personeel In welke gevallen je na je ontslag wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet beschikbaar moet zijn voor de markt.

Nieuwe eenheidsstatuut

 

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, verplichtingen,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het bedrijf, de organisatie, de instelling,…

Het traject

Hulp bij solliciteren

Alle verlangen en behoeftes zijn nu glashelderje hebt je perfect georiënteerd op het specialisme waar je werkzaam wilt zijnDit kan een verscheidene specialisatie zijn of nog steeds hetzelfdeIn dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren want je exact weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je kersverse functieGezamenlijk met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief richting je kersverse baan gaat.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid naar een nieuwe job begeleid na ontslag. Outplacement werd meer daarop 30 jaargang geleden bedacht in Amerika En hierna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landenIntussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelselAls je ontslagen wordt hierna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgtVerwerk van het dienstbeëindiging, Het detecteren van begeren en competenties en sollicitatie opvang.

Voor meer info bezoek deze link :