Solo Start
Image default
Woningen

Vind alles voor de meterkast bij Installatievakwinkel

Meterkast, best wel nuttig

 

Elke woning, in een wooncomplex volstaat echter een centrale plaats, heeft een ruimte waar van de diverse leveranciers de aansluitingen binnenkomen, voor zover van toepassing: aardgas, water, kabel, telefoon, wifi, elektriciteit, en stadsverwarming. Voor het aardgas, het water en de elektriciteit vindt u meters in de meterkast. Als u zonnepanelen heeft, dan zal zich daar de subsidiemeter bevinden. Ook de elektrische aarding is daar. Van boven naar beneden zien we in meterkasten het elektriciteitsgedeelte met de zekeringen, de elektriciteitsmeter en de aardlekschakelaars. Vervolgens komt de gassectie met de hoofdkraan en de gasverbruiksmeter. Het dichtst bij de vloer bevinden zich de waterhoofdkraan en de watermeter van de watersectie. Het kan voorkomen dat de watermeter zich beneden vloerniveau bevindt.

 

Vereisten

Het bouwbesluit 2012 beschrijft hoe de meterruimte eruit moet zien. Dat geldt voor nieuwe woningen en niet voor bestaande. De NEN norm 2768 geeft eisen voor de minimale afmetingen. Bij een oppervlakte van meer dan 1 vierkante meter dient er tenminste een verlichtingspunt en minstens een stopcontact te zijn. Omdat bewoners tegenwoordig graag apparatuur, zoals een router, in de meterkast plaatsen, zijn er voldoende stopcontacten ook daarvoor gewenst. Dat laatste is echter geen voorschrift. De ruimte moet afgesloten kunnen worden met een slot en vorstvrij zijn. Minimale afstanden tot de voordeur worden benoemd. De zijwanden en de achterwand dienen afgewerkt te zijn met een plaatmateriaal met een minimumdikte van 18mm. Als er een gasvoorziening is, zijn er minimumeisen aan de ventilatie van de meterruimte. En er nog zijn enige eisen meer.

 

Aanvullende informatie

Vroeger kwamen de telefoon- en kabelaansluitingen rechtstreeks de woonkamer binnen, maar dan is de distributie problematisch als zich in diverse ruimtes, slaapkamers bijvoorbeeld, telefoons en/of televisies bevinden. Daarom is tegenwoordig de meterkast het distributiepunt ook van die voorzieningen. Voor de kabel-tv is er sprake van een zogenoemd abonneeovernamepunt (OAP). Vanaf dat punt naar binnen is de bekabeling de verantwoordelijkheid van de bewoners. Men praat van infrastructuur randapparatuur (ISRA) in het geval van de telecomaanbieder. Ook de internetkoppeling zit tegenwoordig meestal in de meterkast, eventueel gecombineerd met de telefoon- en kabelaansluiting. Als een woning een aangebouwde garage heeft, dan mag in bepaalde gevallen ook in die ruimte de meterkast worden geplaatst.

 

Voor meer info bezoek deze link : https://www.installatievakwinkel.nl/elektra/meterkast