Advocaat arbeidsrecht

      Reacties uitgeschakeld voor Advocaat arbeidsrecht

Op zoek naar advocaat arbeidsrecht

In het huidige economische klimaat van veel werkloosheid, vooral bij jonge mensen, komen geschillen tussen werkgevers en werknemers regelmatig voor. Soms wordt er bijvoorbeeld een contract beëindigd door een werkgever, maar weet de werknemer eigenlijk helemaal niet waarom dat het geval is. Heeft je baas altijd zomaar het recht om je te ontslaan? Nee, natuurlijk is dit niet het geval. Er zijn erg veel strenge regels opgesteld door de overheid om oneerlijke behandeling van werknemers te voorkomen. Een advocaat arbeidsrecht ziet er op toe dat deze regels ook nageleefd worden. Ook kan het zo zijn dat je telkens maar geen contract aangeboden krijgt, terwijl je al wel geruime tijd op oproepbasis werkt voor een bepaald bedrijf. Een advocaat arbeidsrecht kan je ook vertellen wanneer dat geoorloofd is en wanneer absoluut niet. Er moeten natuurlijk grenzen gesteld worden waardoor de rechten van werknemers, arbeiders zogezegd, beschermd worden. Deze groep mensen is namelijk vaak kwetsbaarder dan de bedrijfseigenaren die beslissen wie er wordt ontslagen en wie niet: die mensen hebben in principe alle macht in handen. Maar ons huidige rechtse kabinet lijkt vooral begrip te hebben voor de ondernemers in deze samenleving, de bazen, en dat kabinet bepleit dan ook regelmatig dat er meer vrijheid rondom ontslagen moet komen. Een advocaat arbeidsrecht verdedigt de rechten van werkgevers namelijk ook heel regelmatig: het kan vervelend zijn om gebonden te zijn aan kosten voor arbeiders, terwijl je bedrijf daar eigenlijk niet goed genoeg voor loopt. Misschien ga je er wel aan failliet. Als dat laatste het geval is kan er vaak een reorganisatie plaatsvinden in een bedrijf, waarbij dus wel legaal mensen ontslagen kunnen worden. Een advocaat arbeidsrecht kan dus ook bedrijven assisteren. Een advocaat arbeidsrecht fungeert eigenlijk als een gids van de Nederlandse wet: hij bekijkt hoe de wet geïnterpreteerd kan worden vanuit het perspectief van zijn klant en probeert op die manier het beste uit de wet te halen voor de betreffende persoon.

Advocaat arbeidsrecht helpt

Zoals eerder gezegd is het niet al te goed gesteld met de werkgelegenheid in Nederland en dat heeft tot gevolg dat er meer arbeidsgeschillen ontstaan dan gemiddeld. Neem de trend van werkgevers om mensen een jaarcontract aan te bieden en daarna geen vast contract, maar weer een contract voor een jaar, en daarna weer. Na drie keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst te hebben afgesloten moet een bedrijf je een vast contract aanbieden, dat weet iedere advocaat arbeidsrecht je te vertellen. Veel bedrijven doen dat dan echter nog steeds niet, ook al heb je je baan die drie jaren heel goed uitgevoerd. Het is duur voor ze om iemand vast in dienst te hebben, en vooral onhandig aangezien ze niet weten of ze je nodig zullen blijven hebben. Een advocaat arbeidsrecht kan je erbij helpen om te bekijken wat jouw rechten in dit soort situaties zijn: is het zo simpel dat je drie tijdelijke contracten hebt gehad en daarna geen rechten hebt? Of misschien ben je er even uit geweest na die drie arbeidsovereenkomsten maar bleek dat je niet zo gemakkelijk ander passend werk kon vinden en ben je maar weer teruggegaan naar je oude werkgever na een paar maanden, dan kon je baas weer helemaal opnieuw beginnen met de trend van jou tijdelijk in dienst nemen. Een advocaat arbeidsrecht kan met je bekijken of er ergens iets niet volgens de wet is gegaan, en als dat het geval is heb je een voet om op te staan. Een goede advocaat arbeidsrecht kan in dit soort situaties het verschil betekenen tussen eerlijke behandeling en een nare manier van weggaan bij een bedrijf waar je tot dan toe met plezier hebt gewerkt.

Het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht

Twijfel je erover of het een goed idee is voor jou om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen? Dan kun je eventueel bij een juridisch loket gaan vragen of zij inschatten dat het zin heeft. Een vriend van me heeft dat gedaan en de advocate die hem hielp bij het juridisch loket heeft voor hem uitgezocht of hij überhaupt kans maakte wanneer hij met een advocaat arbeidsrecht met zijn baas in gesprek zou gaan. Het loket deed als het ware voorwerk waar mijn vriend weer vervolgstappen op kon baseren. Hij had ruzie gekregen met zijn baas over een oproepcontract: hij werkte al geruime tijd, ongeveer anderhalf jaar, minstens dertig uur in de week voor een bedrijf, maar had in die periode een 0-urencontract. Opeens werden zijn uren naar beneden geschroefd: hij werkte nog maar 6 uur in de week! Zijn advocaat arbeidsrecht kon hem vertellen dat dit niet helemaal volgens de regels was, en dat hij ook bepaalde rechten had opgedaan doordat hij zoveel weken minstens dertig uur had gewerkt. Zonder de advocaat arbeidsrecht had deze vriend nooit geweten dat zijn baas hem eigenlijk aan het lijntje hield en dat dit niet helemaal volgens de wet ging. Hij is samen met zijn advocaat in gesprek gegaan met zijn baas en daaruit kwam dat hij inderdaad een contract voor dertig uur per week kreeg, met de bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden. Hij was erg opgelucht kan ik je zeggen. Het gesprek was ook nog eens heel schappelijk gegaan: de baas had wel door dat hij fout zat en wou de fout wel rechtzetten nu er een advocaat in de ruimte aanwezig was. Over het algemeen was hij gewoon tevreden over deze jongen, en het was niet zo dat veel werknemers dit bezwaar hadden.

Voor meer info bezoek deze link : http://www.wstadvocaten.nl/seo/advocaat-arbeidsrecht/